คิว400 เน็กซ์เจน

คิว400 เน็กซ์เจน

คิว400 เน็กซ์เจน

ทั่วไป
ผู้ผลิต
บริษัท บอมบาร์ดิเอร์
เครื่องยนต์
Partt and Whitney 150A
เครื่องบิน
Q400
จำนวนผู้โดยสาร
86
ขนาด
ความยาวของเครื่องบิน
32.83 เมตร
ความยาวของปีก
28.42 เมตร
ความสูง
8.34 เมตร
สมรรถนะ
แรงขับเครื่องยนต์
929 ปอนด์
ระยะทางบินไกลสุด
1,114 ไมล์ทะเล
ความเร็วในการเดินทาง
667 กิโลเมตร/ชั่วโมง ( 360 น็อต )
พิสัยบินสูงสุด
27,000 ฟุต
ขนาดที่นั่ง
ช่วงระยะห่างระหว่างที่นั่ง
29 นิ้ว
กว้าง
17.0 นิ้ว
ยาว
18.5 นิ้ว

Nok Air’s Next Step with Q400 NextGen

 

Nok Air, Thailand’s premium low-cost airline announces its latest delivery of two Q400 NextGen aircraft from Bombardier’s facility in Toronto, Ontario, Canada.

The airline continues to grow and enhances the service with the additional two Q400 NextGen turboprop aircraft, named ‘Nok Latte’ and ‘Nok Cappu’ which is a modern and fuel-efficient turboprop, capable of comfortably accommodating 86 passengers. The airline currently operates six Q400 NextGen aircraft after this delivery including Nok Anna, Nok Kao Pun, Nok Kao Poon, Nok Kao Neaw, Nok Latte and Nok Cappu.

Making of Nok Air Q400 NextGen