นกพรีเมี่ยมซีท (Nok Premium Seat)

นกแอร์ขอแนะนำบริการที่นั่งพรีเมี่ยมซีท พร้อมรับสิทธิพิเศษที่เพิ่มความสะดวกสบายให้คุณในระหว่างเดินทางมากขึ้น

 • Priority Check-in เช็คอินช่องพิเศษ
 • Priority Boarding ขึ้นเครื่องได้ก่อนใคร
 • Priority Baggage ไม่ต้องรอกระเป๋านาน

ที่นั่งบริเวณด้านหน้าของเครื่องบิน

 • ที่นั่งหมายเลข 30A 30B 30C ของเครื่องบิน 737-800 ราคา 500 บาทต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • ที่นั่งแถว 31 - 35 ของเครื่องบิน 737-800 ราคา 300 บาทต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน สำหรับท่านที่ต้องการที่วางขามากเป็นพิเศษ โดยผู้โดยสารที่ต้องการนั่งบริเวณทางออกฉุกเฉินต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

 • ที่นั่งแถว 44-45 ของเครื่องบิน 737-800 ราคา 300 บาทต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


วิธีการจองพรีเมี่ยมซีทขณะทำการจองตั๋ว

1. เลือกเที่ยวบินที่ต้องการ

 
1-(1).JPG
 

2. ในหน้ารายละเอียดผู้โดยสาร เลือก “นกพรีเมี่ยมซีท”

 
2TH.jpg
 

3. ที่บริเวณข้อมูลผู้โดยสาร คลิก "เลือก"

 
Add.jpg
 

4.ระบบจะแสดงผังที่นั่งทั้งขาไปและขากลับให้ท่านได้เลือก

 
3-(1).JPG
 

5. เมื่อคลิกเลือกที่นั่งที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม “ยืนยัน”

 
4Th.jpg
 

6. ระบบจะแสดงหมายเลขที่นั่งที่ท่านได้ทำการเลือก หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลง สามารถคลิกสัญลักษณ์ผังที่นั่งสีเหลืองที่นกพรีเมี่ยมซีทเพื่อแก้ไข ราคานกพรีเมี่ยมซีทจะถูกแสดงไว้ที่รายละเอียดการจองด้านขวาของหน้าจอ จากนั้น ทำการชำระเงินตามขั้นตอนปกติ

 
5-(1).JPG
 

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถจองพรีเมี่ยมซีทภายหลังจากซื้อตั๋วแล้ว ที่หน้าจัดการบุ๊คกิ้ง

  


ข้อกำหนดและเงื่อนไขของนกพรีเมี่ยมซีท

 • ราคาสำหรับที่นั่งแถว 30 ของเครื่องบิน 737-800 ต่อที่นั่งต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • บาท
  ดอลล่าร์สหรัฐ
  จ๊าดพม่า
  ดองเวียดนาม
  หยวนจีน
  500
  20
  20,000
  460,000
  110
 • ราคาสำหรับที่นั่งแถว 31-35 และที่นั่งแถว 44 และ แถว 45 ของเครื่องบิน 737-800 ต่อที่นั่งต่อผู้โดยสารต่อเที่ยวบิน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • บาท
  ดอลล่าร์สหรัฐ
  จ๊าดพม่า
  ดองเวียดนาม
  หยวนจีน
  300
  12
  12,000
  280,000
  65
 • สามารถซื้อผ่าน www.nokair.com เคาน์เตอร์สนามบิน Call center www.nokair.com/noksmilebooking ผ่าน Sales โปรเจ็คต่างๆ และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • สงวนสิทธิ์การซื้อ Nok Premium Seat 1 ที่นั่ง ต่อเที่ยวบิน ต่อท่าน เท่านั้น
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ยกเว้นกรณีเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง www.nokair.com หรือ www.nokfanclub.com
  • กรณีซื้อพร้อมบัตรโดยสาร ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ATM หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคารหรือไดเร็คเดบิต เท่านั้น
  • กรณีซื้อหลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือไดเร็คเดบิตเท่านั้น
  • ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินบาท หรือ ดอลล่าร์สหรัฐเท่านั้น
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง เคาน์เตอร์สนามบิน
  • ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือเงินสดเท่านั้น
  • สถานีภายในประเทศ ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินบาทเท่านั้น
  • สถานีต่างประเทศ ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ หรือ สกุลเงินท้องถิ่นนั้นๆ เท่านั้น
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง Call center
  • กรณีซื้อพร้อมบัตรโดยสาร ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือ ATM หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้น
  • กรณีซื้อหลังจากซื้อบัตรโดยสารแล้ว ต้องชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
  • ต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินบาทเท่านั้น
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง noksmilebooking ต้องชำระเงินตามช่องทางที่ได้ทำสัญญาไว้
 • สำหรับการทำรายการผ่านทาง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ต้องชำระเงินผ่านเงินสดเท่านั้น และต้องชำระเงินด้วยสกุลเงินบาท หรือดอลล่าร์สหรัฐ หรือหยวนจีน เท่านั้น
 • ที่นั่งมีจำนวนจำกัด อาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน
 • ให้บริการในทุกเที่ยวบิน ยกเว้นเที่ยวบินที่ทำการบินโดยเครื่องบิน ATR และ Q400
 • ต้องทำการซื้อล่วงหน้า อย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง ยกเว้นกรณีซื้อที่เคาน์เตอร์เช็คอิน สามารถซื้อได้ขณะทำการเช็คอินและกรณีซื้อบนเครื่องบินสามารถซื้อได้ขณะอยู่บนเครื่องบินหลังจากที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแจ้งให้ทำการซื้อได้แล้วเท่านั้น
 • สำหรับลูกค้าประเภท Nok Smile Plus จะได้รับสิทธิ์ Nok Premium Seat ฟรีเฉพาะที่นั่งราคา 300 บาทเท่านั้น เมื่อได้ทำการเลือกที่นั่ง Nok Premium Seat ที่ได้รับสิทธิ์ฟรีมาแล้ว หากประสงค์นั่งที่นั่งแถว 30 ต้องติดต่อพนักงานขณะเช็คอิน และชำระเงินเพิ่ม 200 บาท แต่หากต้องการเลือกที่นั่งแถว 30 ล่วงหน้าก่อนเช็คอิน จะต้องชำระเงิน 500 บาท
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่นั่งได้ ยกเว้นกรณีเปลี่ยนเที่ยวบิน
 • ที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน มีข้อจำกัดตามมาตรฐานความปลอดภัยของนกแอร์ หากผู้โดยสารไม่มีคุณสมบัติตามที่นกแอร์กำหนด ทางนกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายที่นั่งของท่าน
 • สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ไม่สามารถนั่งที่นั่งริมหน้าต่างได้
 • เมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถคืนเงินและโอนสิทธิ์ได้ไม่ว่ากรณีใด
 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทางผ่านทางเว็บไซต์ได้
 • การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และชื่อผู้โดยสาร เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของทางนกแอร์
 • กรณีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หากไม่มีที่นั่งที่เทียบเท่ากันว่าง ทางนกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 • ทางสายการบินนกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายที่นั่งของผู้โดยสารให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และข้อกำหนดของทางนกแอร์ หรือด้วยเหตุผลในด้านการปฎิบัติการบิน

ข้อจำกัดสำหรับที่นั่งที่มีที่วางขามากเป็นพิเศษ บริเวณทางออกฉุกเฉินเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ผู้โดยสารที่นั่งตรงทางออกฉุกเฉินต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี
 • มีความพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจเพื่อช่วยเหลือลูกเรือในเหตุการณ์ฉุกเฉิน และสามารถออกจากทางออกฉุกเฉินได้อย่างว่องไว
 • ไม่จำเป็นต้องใช้สายต่อพิเศษของเข็มขัดนิรภัย
 • สามารถเข้าใจคำแนะนำในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินฉบับพิมพ์ หรือคำพูด
 • ไม่ใช่ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์
 • ไม่ได้เดินทางกับทารก และ/ หรือเด็ก หรือผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
 • ไม่ใช่พระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร

เพื่อความปลอดภัย สายการบินขอสงวนสิทธิ์กำหนดที่นั่งใหม่บนเครื่องหากผู้โดยสารไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ข้างต้น