ผู้โดยสารสามารถทำการเลือกที่นั่งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ได้ ถึง 6 ชั่วโมงก่อนกำหนดการบิน เมื่อท่านเลือกที่นั่งแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้ สบายใจกับการเลือกที่นั่งบนเครื่องได้ด้วยตัวเองก่อนการเดินทาง ให้คุณได้นั่งในมุมโปรด หรือนั่งใกล้ชิดกับคนรู้ใจ จะชมวิวริมหน้าต่างเพลินๆ หรือจะริมทางเดินเพื่อความคล่องตัว ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายจุกจิกเพิ่มเติมมากวนใจ

การเลือกที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์

1. เข้าสู่หน้าจัดการบุ๊คกิ้ง กรอกหมายเลขการจองและนามสกุล

2. เลือกเมนู เลือกที่นั่งและพรีเมี่ยมซีท

3. คลิกเลือกที่นั่งในโซนที่นั่งธรรมดาให้กับผู้โดยสารทุกคน และคลิกเลือกที่นั่งในเที่ยวบินขากลับ (ถ้ามี) จากนั้นกดยืนยัน

4. ที่นั่งบริเวณด้านหน้าของเครื่อง และบริเวณทางออกฉุกเฉิน เป็นโซนที่นั่งพรีเมียมซีท
ดูรายละเอียดค่าบริการเพิ่มเติม

5. กดยืนยัน เพื่อยืนยันการทำรายการ

เลือกที่นั่งผ่านแอพพลิเคชั่น iOS, Android

ผู้โดยสารสามารถทำการเลือกที่นั่งพร้อมกับการเช็คอินผ่านแอพพลิเคชั่นนกแอร์ ทั้งบนระบบ iOS และ Android และทำได้ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ถึง 45 นาที ก่อนกำหนดการบิน เมื่อท่านเลือกที่นั่งแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนที่นั่งได้
 

1. เข้าสู่แอพพลิเคชั่น เลือกเมนูเช็คอิน

2. กรอกหมายเลขการจองและนามสกุล แล้วกดดำเนินการต่อ

3. ทำตามขั้นตอนการเช็คอิน และกดเลือกที่นั่งที่ต้องการ

4. ระบบทำการเช็คอินและเลือกที่นั่งให้เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่นั่งในกรณีที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติการเพื่อเหตุผลทางด้านความปลอดภัย มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางหรือยกเลิกเที่ยวบิน