ติดต่อนกแอร์

ติดต่อกับนกแอร์ได้ง่ายๆ หลากหลายช่องทางสะดวก

สำนักงานใหญ่

บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 3 อาคารรัจนาการ ชั้น 17 ถนน สาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ดาวน์โหลดแผนที่

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

สำหรับภายในประเทศ

ภาษาไทย
: โทร. 1318

สำหรับระหว่างประเทศ

ภาษาอังกฤษ
: โทร. +662-088-8955
ภาษาพม่า
: โทร. +662-5298-777

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

คำแนะนำของท่านมีความสำคัญในการปรับปรุงการบริการของเรา กรุณากรอกความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของท่าน ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

สถานะ: