การเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทาง

สะดวกสบาย เลือกที่นั่งตรงใจได้ล่วงหน้า

คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการเดินทางของคุณผ่าน 3 ช่องทาง
 

เว็บไซต์

เข้าสู่ www.nokair.com จากนั้นเลือกเมนู Manage your booking หรือ จัดการบุคกิ้ง และทำการล็อกอินเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์บริการลูกค้า 1318

เพียงโทรติดต่อศูนย์บริการลูกค้านกแอร์หมายเลข 1318 และแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

เคาน์เตอร์สนามบิน

การเปลี่ยนแปลงสามารถทำได้ที่เคาน์เตอร์สนามบินทุกที่ ที่นกแอร์ให้บริการ (มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ)

ผู้โดยสารสามารถทำการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร เวลาเดินทาง หรือเที่ยวบินได้ ตั๋วโดยสารแต่ละชั้นมีเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหากเที่ยวบินใหม่ที่ท่านทำการเปลี่ยนแปลงมีราคาสูงกว่า ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากเที่ยวบินใหม่มีราคาต่ำกว่า

 

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง

การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน

- การเปลี่ยนแปลงผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1318 หรือ 662-088-8955 สำหรับโทรศัพท์ต่างประเทศ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 06:00-24:00 น.ทุกวัน โดยจะมีค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ 225 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อผู้โดยสาร รวมถึงค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง ทั้งนี้ ต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม โดยผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตได้เท่านั้น
- การเปลี่ยนแปลงผ่านห้องจำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน ผู้โดยสารจะต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม รวมถึงชำระค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง โดยผู้โดยสารสามารถเลือกชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตได้

- การเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์ ผู้โดยสารจะต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทางเดิม รวมถึงชำระค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากราคาบัตรโดยสารเดิม (หากมี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ทำการชดใช้ค่าส่วนต่างในกรณีที่ราคาบัตรโดยสารลดลง โดยผู้โดยสารสามารถเลือกชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตได้

อัตราค่าธรรมเนียม​การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน​ ต่อครั้ง

รวมภาษี
เส้นทาง
บาท (THB)
ดอลล่าร์ (USD)
จ๊าต (MMK)
ดง (VND)
หยวน (CNY)
ภายในประเทศ
750.00
27.00
30,000.00
690,000.00
160.00
ระหว่างประเทศ
1,210.00
42.00
48,400.00
1,100,000.00
260.00
การเปลี่ยนแปลงชื่อ
-การเปลี่ยนแปลงผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1318 หรือ 662-088-8955 สำหรับโทรศัพท์ต่างประเทศ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 06:00-24:00 น. ทุกวัน โดยจะมีค่าบริการที่เกิดขึ้นจากการทำรายการ 225 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ต่อผู้โดยสารต่อครั้ง อีกทั้งผู้โดยสารต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิตได้เท่านั้น
- การเปลี่ยนแปลงผ่านห้องจำหน่ายบัตรโดยสารที่สนามบิน ผู้โดยสารจะต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตได้
- การเปลี่ยนแปลงผ่านทางเว็บไซต์ ผู้โดยสารจะต้องแจ้งดำเนินการเปลี่ยนอย่างน้อย 4 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง ทั้งนี้ผู้โดยสารสามารถชำระค่าบริการทั้งหมดผ่านบัตรเครดิต และ บัตร Direct Debit ได้เท่านั้น
- กรณีซื้อบัตรโดยสารแบบไป-กลับ หากมีการเดินทางแล้ว 1 เที่ยวบิน ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อเป็นบุคคลอื่นได้

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงชื่อ ต่อท่าน ต่อหมายเลขการจอง
รวมภาษี
เส้นทาง
บาท (THB) 
ดอลล่าร์ (USD)
จ๊าต (MMK)
ดง (VND)
หยวน (CNY)
ภายในประเทศ
750.00
27.00
30,000.00
690,000.00
160.00
ระหว่างประเทศ
1,210.00
42.00
48,400.00
1,100,000.00
260.00