ขั้นตอนการชำระเงินผ่าน QR Payment

1. ทำการค้นหาเที่ยวบิน กรอกรายละเอียดผู้โดยสาร แล้วเลือกช่องทางการชำระเงิน
“QR payment”

2. ทำตามขั้นตอนการชำระเงิน และกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน
แล้วกด “ดำเนินการต่อ”

3. เปิดแอพพลิเคชั่น Mobile Banking ของท่าน โดยเลือกเมนูชำระเงินด้วย QR Code แล้วจึงนำโทรศัพท์มือถือของท่านสแกน QR Code บนหน้าเว็บไซต์

4. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มที่หน้าเว็บไซต์ เพื่อเรียกดูสถานะการจอง จากนั้นท่านจะได้รับใบยันการจองผ่านทางอีเมล์