วิธีการเช็คอิน

บริการเพื่อคุณ สะดวกหลากหลายช่องทางเช็คอิน

เช็คอินง่าย สะดวกสบายได้ดั่งใจ

นกแอร์มอบทางเลือกที่หลากหลายสำหรับการเช็คอิน เพื่อให้ทุกการเดินทางของคุณเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แบบที่เป็นคุณ

 
เคาน์เตอร์เช็คอิน
ที่สนามบิน
เช็คอินทาง
นกแอร์แอพพลิเคชั่น
เช็คอิน
ทางเว็บไซต์
ข้อดี
เหมาะสำหรับ
ผู้เดินทางกับเด็ก
หรือ เดินทางใน
เที่ยวบินต่างประเทศ
Express to Gate
- ประหยัดเวลา
- ไม่ต้องเข้าคิวเช็คอิน
- ถึงสนามบินแล้ว
ขึ้นเครื่องได้เลย
Express to Gate
- ประหยัดเวลา
- ไม่ต้องเข้าคิวเช็คอิน
- ถึงสนามบิน
แล้วขึ้นเครื่องได้เลย
เวลาที่เปิด
ให้บริการ
เที่ยวบินในประเทศ
- เปิด 2 ชั่วโมง
- ปิด 45 นาที
ก่อนเวลาออกเดินทาง

เที่ยวบินต่างประเทศ
- เปิด 3 ชั่วโมง
- ปิด 1 ชั่วโมง
ก่อนเวลาออกเดินทาง
เที่ยวบินในประเทศ
- เปิด 24 ชั่วโมง
- ปิด 45 นาที
ก่อนเวลาออกเดินทางเที่ยวบินต่างประเทศ
ไม่เปิดรับเช็คอิน
เที่ยวบินในประเทศ
- เปิด 24 ชั่วโมง
- ปิด 1 ชั่วโมง
ก่อนเวลาออกเดินทางเที่ยวบินต่างประเทศ
ไม่เปิดรับเช็คอิน
การโหลด
กระเป๋า/สัมภาระ
ขณะเช็คอินที่
เคาน์เตอร์
โหลดได้ที่เคาน์เตอร์ "ออนไลน์เช็คอิน"
การเลือกที่นั่ง
ล่วงหน้า
ไม่สามารถเลือกได้
เคาน์เตอร์
ทำได้พร้อมกับการ
เช็คอินทาง
แอพพลิเคชั่น
ทำได้ทั้งก่อน
และหลังการ
เช็คอินทางเว็บไซต์
รับบอร์ดดิ้งพาส
ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
ในหน้า "ข้อมูล
การเดินทาง" (ดูตัวอย่าง)
ปริ้นจากเว็บไซต์
รอที่ประตู
ขึ้นเครื่อง
(บอร์ดดิ้งเกท)
40 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง
ประตูขึ้นเครื่องปิด
10 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง
วิธีใช้บริการ
ที่สนามบินดอนเมือง
เที่ยวบินในประเทศ
อาคารผู้โดยสาร 2
ชั้น 3 แถว 14-15

เที่ยวบินต่างประเทศ
อาคารผู้โดยสาร 1
ชั้น 3 แถว 7
ดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่น

แล้วเข้าสู่เมนู ”เช็คอิน”
เข้าสู่หน้า
“เช็คอินผ่านเว็บ”
บน nokair.com
ผู้โดยสารที่ไม่สามารถใช้บริการเช็คอินทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นและโทรศัพท์