เกาะสมุย

09 พฤศจิกายน 2560 | นกแอร์
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เกาะสมุย
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาะสมุย (จากนครศรีธรรมราช)
เที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไป นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช ไป ท่าเรือแหลมทวด
ท่าเรือแหลมทวด ไป เกาะสมุย
06:10 - 07:10 (เที่ยวบิน : DD7804)
07:40 – 09:05
10:10 – 10:55
09:10 - 10:20 (เที่ยวบิน : DD7808)
10:45 – 12:15
12:30 – 13:30
14:05 - 18:45 (เที่ยวบิน : DD7810)
15:45 – 17:15
18:00 – 18:45
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาะสมุย (จากสุราษฎร์ธานี)
เที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ ไป สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี ไป ท่าเรือแหลมทวด
ท่าเรือแหลมทวด ไป เกาะสมุย
06:10 - 07:20 (เที่ยวบิน : DD7208)
08:00 – 09:00
10:10 – 10:55
09:20 - 10:30 (เที่ยวบิน : DD7210)
10:45 – 12:15
12:30 – 13:30
12:40 - 13:50 (เที่ยวบิน : DD7212)
14:10 – 15:45
16:00 – 16:45
เกาะสมุย - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เกาะสมุย - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เกาะสมุย ไป ท่าเรือแหลมทวด
ท่าเรือแหลมทวด ไป สุราษฎร์ธานี
เที่ยวบินจาก สุราษฎร์ธานี ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
08:00 – 08:45
09.15 – 11:15
12:55 – 14:10 (เที่ยวบิน : DD7215)
09:45 – 10:30
10:45 – 12:45
14:20 – 15:30 (เที่ยวบิน : DD7213)
12:45 – 13:30
14:00 – 16:00
18:10 – 19:20 (เที่ยวบิน : DD7217)
เกาะสมุย – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
เกาะสมุย ไป ท่าเรือแหลมทวด
ท่าเรือแหลมทวด ไป นครศรีธรรมราช
เที่ยวบินจาก นครศรีธรรมราช ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
09:45 – 10:30
10:45 – 12:30
15:45 – 16:55 (เที่ยวบิน : DD7811)
15:30 – 16:15
16:30 – 18:00
20:55 – 22:05 (เที่ยวบิน : DD7819)
หมายเหตุ :
- รถโดยสาร และเรือเร็วแค๊ททะมาแรน ให้บริการโดย บริษัท เรือเร็วลมพระยา จำกัด