คำถามที่พบบ่อย

อุ่นใจ เพิ่มความมั่นใจในทุกการเดินทาง

ก. เกี่ยวกับแผนประกันภัยการเดินทาง “นกชัวร์”

 1. นกชัวร์คืออะไร

  แผนประกันภัยการเดินทางนกชัวร์มอบความคุ้มครองที่มากกว่า ไม่เพียงแต่เฉพาะความคุ้มครองระหว่างโดยสารบนเครื่องบินเท่านั้น แต่ยังมอบความคุ้มครองตลอดระยะเวลาการเดินทาง สำหรับการซื้อประกันภัยแบบ Round Trip Plan ผู้โดยสารจะได้รับเงินชดเชยหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ รวมถึงยังได้รับบริการความช่วยเหลือต่างๆระหว่างการเดินทางอีกด้วย 

 2. แผนประกันภัยการเดินทางนกชัวร์พิเศษอย่างไร

  ในการเดินทางแต่ละครั้งอาจมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆเกิดขึ้น เช่น อุบัติเหตุ การยกเลิกการเดินทาง กระเป๋าเดินทางสูญหาย เหตุการณ์เหล่านี้มักมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน นกชัวร์มอบความคุ้มครองทางการเงินให้แก่ผู้โดยสารของสายการบินนกแอร์รวมถึงบริการความช่วยเหลือระหว่างการเดินทางต่างๆ ตามรูปแบบการเดินทางที่ท่านเลือกซื้อประกันภัย เช่น การเดินทางแบบไป - กลับ

 3. ทำไมฉันจึงควรซื้อแผนประกันภัยการเดินทางนกชัวร์

  แผนประกันภัยการเดินทางนกชัวร์จัดทำขึ้นโดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 4. แผนประกันภัยการเดินทางนกชัวร์นี้จัดทำโดยบริษัทใด

  นกชัวร์คือแผนประกันภัยสำหรับการเดินทางที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้โดยสารของสายการบินนกแอร์ที่ทำการจองตั๋วเครื่องบินบนเวปไซต์นกแอร์ แผนประกันภัยการเดินทางนกชัวร์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการโดย บริษัท สุปรีม โบรกเกอร์ จำกัด และ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการโดย บริษัท อะมิตี้ อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด ซึ่งแผนประกันภัยนกชัวร์นี้จะคุ้มครองผู้โดยสารของสายการบินนกแอร์ให้เกิดความอุ่นใจตลอดการเดินทาง

ข. การสมัคร

 1. ฉันจะซื้อประกันภัยการเดินทางนกชัวร์ได้อย่างไร


  ท่านสามารถซื้อแผนประกันภัยการเดินทางนกชัวร์ได้เมื่อท่านจองตั๋วเครื่องบินกับสายการบินนกแอร์บนเวปไซต์ www.nokair.com โดยท่านสามารถทำรายการได้ในขั้นตอนของการซื้อตั๋วเครื่องบิน
   

 2. ใครสามารถซื้อแผนประกันภัยการเดินทางนกชัวร์ได้บ้าง


  ลูกค้าของนกแอร์ที่ซื้อตั๋วเครื่องบินบนเวปไซต์นกแอร์
   

 3. ฉันสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางนกชัวร์มากกว่า 1 กรมธรรม์ต่อการเดินทาง 1 ครั้งได้หรือไม่


  ท่านไม่สามารถซื้อประกันภัยการเดินทางนกชัวร์ได้มากกว่า 1 กรมธรรม์ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง
   

 4. ฉันต้องการซื้อตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ฉันจะสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางนกชัวร์ได้หรือไม่


  ได้! คุณสามารถซื้อแผนประกันภัยการเดินทางแบบเที่ยวเดียว โดยความคุ้มครองเป็นไปตามเส้นทางที่คุณเลือกเดินทาง

ค. ความคุ้มครอง

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ, การจี้เครื่องบิน, ความล่าช้าในการเปลี่ยนยานพาหนะในการเดินทาง ซึ่งทำให้ระยะเวลาการเดินทางของคุณยาวออกไป ความคุ้มครองจะถูกขยายออกไปโดยอัตโนมัติและจะสิ้นสุด 2 ชั่วโมงหลังจากคุณกลับถึงสนามบินต้นทาง หรือสิ้นสุดเมื่อถึงท่าเรือต้นทางกรณีเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่
 

1. แผนประกันภัยการเดินทางนกชัวร์มีกี่ประเภท

มี 2 ประเภท คือ แบบคุ้มครองการเดินทางเที่ยวเดียว (One way) และแบบคุ้มครองการเดินทางไป-กลับ (Round trip) โดยแผนประกันภัยนกชัวร์จะขึ้นอยู่กับรูปแบบที่คุณเลือกเดินทาง

แผนคุ้มครองการเดินทางแบบเที่ยวเดียว สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเครื่องบินของสายการบินนกแอร์แบบเที่ยวเดียว

แผนคุ้มครองการเดินทางแบบ ไป – กลับ สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วเครื่องบินของสายการบินนกแอร์แบบไป-กลับ

2. แผนประกันภัยการเดินทางแบบเที่ยวเดียว และแบบไป - กลับให้ความคุ้มครองแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
ความคุ้มครอง
แบบประกันภัย
เที่ยวเดียว
ไป - กลับ
การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ (มือ เท้า) สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
yes
yes
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
no
yes
การบอกเลิกการเดินทาง
yes
yes
การจี้โดยสลัดอากาศ
yes
yes
การล่าช้าของเที่ยวบิน
yes
yes
การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว
yes
yes
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
no
yes
ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการส่งศพกลับภูมิลำเนา
no
yes
บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
no
yes
3. แผนประกันภัยนกชัวร์ราคาเท่าใด
ประเภท
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากรแล้ว)
1. แบบ เที่ยวเดียว
 
1.1 เส้นทางการเดินทางโดยเครื่องบิน
99.00 บาท
1.2 เส้นทางการเดินทางโดยเครื่องบิน - รถโค้ช - เรือเฟอร์รี่ หรือ เรือเฟอร์รี่ - รถโค้ช - เครื่องบิน
99.00 บาท
2. แบบ ไป - กลับ
249.00 บาท

4. สามารถซื้อความคุ้มครองที่น้อยกว่าในแผนประกันภัยนกชัวร์ได้หรือไม่
 

หากคุณต้องการความคุ้มครองแบบอื่น กรุณาติดต่อบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยตรง ที่ Call Center 1484
 

5. ถ้าฉันเดินทางเกิน 30 วัน ฉันสามารถซื้อแผนประกันภัยการเดินทางนกชัวร์ได้หรือไม่
 

ซื้อได้ ! แต่คุณจะได้รับความคุ้มครองจากแผนประกันภัยการเดินทางนกชัวร์สำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วแบบไป - กลับ ใน 30 วันแรกของการเดินทางเท่านั้น หากท่านประสงค์ได้รับความคุ้มครองตลอดระยะเวลาการเดินทาง โปรดติดต่อขอทำประกันภัยเดินทางโครงการอื่นได้ที่ call center 1484 บมจ.เมืองไทยประกันภัย
 

6. แผนประกันภัยการเดินทางนกชัวร์ให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้าง

คุณสามารถดูรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขได้ที่นี่ หรือตารางแสดงความคุ้มครองอย่างย่อด้านล่างนี้
 

แบบความคุ้มครองการเดินทาง แบบเที่ยวเดียว

ความคุ้มครอง
แผนเดินทาง
ภายในประเทศ
แผนเดินทางต่าง
ประเทศ
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ (มือ เท้า)
สายตาและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 3,000,000
สูงสุด 3,000,000
การบอกเลิกการเดินทาง
จ่ายตามจริงแต่
ไม่เกิน 10,000
จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน
10,000
การจี้โดยสลัดอากาศ
(ชดเชย 2,000 บาท ทุกๆ 12 ชั่วโมง)
สูงสุด 20,000
สูงสุด 20,000
การล่าช้าของเที่ยวบิน
(ชดเชย 1,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมง)
สูงสุด 10,000
สูงสุด 10,000
การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว
จ่ายตามจริงแต่
ไม่เกิน 15,000
จ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน
15,000
บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน
ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง *
-
สูงสุด 1,000,000

แบบความคุ้มครองการเดินทาง แบบไป-กลับ

ความคุ้มครอง
แผนเดินทาง
ภายในประเทศ
แผนเดินทางต่าง
ประเทศ
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ (มือ เท้า)
สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง,เนื่องจากอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ระหว่างเดินทาง
สูงสุด 1,500,000
สูงสุด 1,500,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
สูงสุดจ่ายตามจริง
แต่ไม่เกิน 200,000
สูงสุดจ่ายตามจริง
แต่ไม่เกิน 200,000
การบอกเลิกการเดินทาง
สูงสุดจ่ายตามจริง
แต่ไม่เกิน 10,000
สูงสุดจ่ายตามจริง
แต่ไม่เกิน 10,000
การจี้โดยสลัดอากาศ
(ชดเชย 2,000 บาท ทุกๆ 12 ชั่วโมง)
สูงสุด 20,000
สูงสุด 20,000
การล่าช้าของเที่ยวบิน
(ชดเชย 1,000 บาท ทุกๆ 6 ชั่วโมง)
สูงสุด 10,000
สูงสุด 10,000
การสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว
สูงสุดจ่ายตามจริง
แต่ไม่เกิน 15,000
สูงสุดจ่ายตามจริง
แต่ไม่เกิน 15,000
ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
สูงสุดจ่ายตามจริง
แต่ไม่เกิน 500,000
สูงสุดจ่ายตามจริง
แต่ไม่เกิน 500,000
ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาล ฉุกเฉินและการส่งศพกลับภูมิลำเนา *,**
สูงสุด 1,000,000
สูงสุด 1,000,000
บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน
ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง *
พร้อมให้บริการ
พร้อมให้บริการ


หมายเหตุ: ตารางนี้เป็นเพียงการสรุปหมวดความคุ้มครอง กรุณาอ่านเงื่อนไขในกรมธรรม์

7. ความคุ้มครองนกชัวร์เริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไหร่?

ความคุ้มครองแบบเที่ยวเดียว (One Way)
 
 • กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน

  กรณีเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบิน
  ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งของผู้เอาประกันภัย ที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกันภัย โดยให้เริ่มตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยทำการเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ เพื่อรับตั๋วโดยสารที่สถานีต้นทาง และดำเนินต่อเนื่องต่อไปจนกระทั่งครบกำหนด 2 ชั่วโมง ภายหลังจากผู้เอาประกันภัยเดินทางถึงสนามบินจุดหมายปลายทางของการเริ่มเดินทางนั้น

  กรณีเช็คอินโดยวิธีอื่น
  ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลาเอาประกันภัย โดยให้เริ่มตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยผ่านจุดตรวจบัตรประจำตัวประชาชน (ID check point) ที่สถานีต้นทาง และดำเนินต่อเนื่องต่อไปจนกระทั่งครบกำหนด 2 ชั่วโมงภายหลังจากผู้เอาประกันภัยเดินทางถึงสนามบินจุดหมายปลายทางของการเริ่มเดินทางนั้น

   

 • กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน – รถโค้ช – เรือเฟอร์รี่ หรือ เรือเฟอร์รี่ – รถโค้ช – เครื่องบิน

  ระยะเวลาการเดินทางซึ่งเริ่มตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ หรือจุดตรวจบัตรประจำตัวประชาชน (ID check point) เพื่อรับตั๋วโดยสารจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางถึงจุดหมายปลายทางของการเริ่มเดินทางนั้น หรือ

  ระยะเวลาเดินทางซึ่งเริ่มตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยทำการเช็คอิน ณ ท่าเรือต้นทาง จนกระทั่งครบกำหนด 2 ชั่วโมง ภายหลังจากผู้เอาประกันภัยเดินทางถึงสนามบินจุดหมายปลายทางของการเริ่มเดินทางนั้น

ความคุ้มครองแบบไป – กลับ (Round Trip)
 • กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน
  กรณีเช็คอิน ณ เคาร์เตอร์สายบิน
  ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกันภัย โดยให้เริ่มตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยทำการเช็คอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ เพื่อรับตั๋วโดยสารที่สถานีต้นทาง และดำเนินต่อเนื่องต่อไปจนกระทั่งครบกำหนด 2 ชั่วโมง ภายหลังจากผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับมาถึงยังสถานีต้นทางที่ทำการเช็คอินในครั้งแรกของการเริ่มเดินทางนั้น

  กรณีเช็คอินโดยวิธีอื่น
  ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกันภัย โดยให้เริ่มต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลาประกันภัย โดยให้เริ่มตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยผ่านจุดตรวจบัตรประจำตัวประชาชน (ID check point) ที่สถานีต้นทาง และดำเนินต่อเนื่องต่อไปจนกระทั่งครบกำหนด 2 ชั่วโมงภายหลังจากผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับมาถึงสถานีต้นทางที่ทำการเช็คอินในครั้งแรกของการเริ่มเดินทางนั้น

 • กรณีเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่ – รถโค้ช – เครื่องบิน และเครื่องบิน – รถโค้ช - เรือเฟอร์รี่

  ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดภายในระยะเวลา เอาประกันภัย โดยให้เริ่มตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยทำการเช็คอิน ณ ท่าเรือต้นทางเพื่อรับตั๋วโดยสาร และดำเนิน ต่อเนื่องไปจนกระทั่งผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับมาถึงยังท่าเรือต้นทางที่ทำการเช็คอินในครั้งแรกของการ เริ่มเดินทางนั้น

8. บริการการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ฉุกเฉินเป็นอย่างไร

ในระหว่างระยะเวลาการเดินทาง หากคุณบาดเจ็บสาหัสอันเป็นเหตุให้ต้องได้รับการเคลื่อนย้ายฉุกเฉินไปรับการรักษาพยาบาลเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียชีวิต หรือต้องได้รับการเคลื่อนย้ายเพื่อกลับสู่ภูมิลำเนานั้น AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. จะดำเนินการเคลื่อนย้ายคุณตามความจำเป็นและตามเห็นสมควร ไปยังสถานพยาบาลหรือกลับสู่ภูมิลำเนา ซึ่งทั้งนี้ระยะทางระหว่างสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุกับภูมิลำเนาจะต้องไม่น้อยกว่า 150 กิโลเมตร บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

9. ฉันมีทารกเดินทางไปด้วย ฉันต้องซื้อความคุ้มครองเพิ่มสำหรับเธอหรือไม่
 

ไม่ต้องซื้อเพิ่ม ทารกที่อายุน้อยกว่า 2 ปีจะได้รับความคุ้มครองฟรีดังต่อไปนี้
 

ตารางความคุ้มครองสำหรับทารกที่ร่วมเดินทาง
ผู้โดยสาร 1 คน ต่อ ผู้ร่วมเดินทาง 1 คน ที่มีอายุ ไม่เกิน 2 ปี

ความคุ้มครอง
แผนเดินทาง
ภายในประเทศ
แผนเดินทางต่าง
ประเทศ
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ (มือ เท้า)
สายตาและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 3,000,000
สูงสุด 3,000,000
เบี้ยประกันภัย
ไม่เสียค่าเบี้ยประกันภัย
ไม่เสียค่าเบี้ยประกันภัย


ตารางความคุ้มครองสำหรับทารกที่ร่วมเดินทาง
ผู้โดยสาร 1 คน ต่อ ผู้ร่วมเดินทาง 1 คน ที่มีอายุ ไม่เกิน 2 ปี

ความคุ้มครอง
แผนเดินทาง
ภายในประเทศ
แผนเดินทางต่าง
ประเทศ
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ (มือ เท้า)
สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง,เนื่องจากอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ระหว่างเดินทาง
สูงสุด 150,000
สูงสุด 150,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
จ่ายตามจริงแต่ไม่
เกิน สูงสุด 200,000
จ่ายตามจริงแต่ไม่
เกิน สูงสุด 200,000
ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน
และการส่งศพกลับภูมิลำเนา
สูงสุด 1,000,000
สูงสุด 1,000,000
เบี้ยประกันภัย
ไม่เสียค่าเบี้ยประกันภัย
ไม่เสียค่าเบี้ยประกันภัย


หมายเหตุ: ตารางนี้เป็นเพียงการสรุปหมวดความคุ้มครอง กรุณาอ่านเงื่อนไขในกรมธรรม์

10. ถ้าฉันเดินทางไปกับทารก 2 คน ฉันจะซื้อแผนประกันการเดินทางนกชัวร์อย่างไรเพื่อให้คุ้มครองทารกทั้ง 2 คน


ตามเงื่อนไขการบินแล้ว ทารก 1 คนจะต้องเดินทางพร้อมกับผู้โดยสารผู้ใหญ่ 1 คน นั่นก็หมายความว่า การเดินทางของคุณนั้นจะต้องมีผู้ใหญ่ 2 คนเดินทางด้วย ดังนั้นผู้ใหญ่ทั้ง 2 คนจึงต้องซื้อแผนประกันการเดินทางนกชัวร์เพื่อให้คุ้มครองทารกทั้ง 2 คน
 

11. หากฉันได้รับอุบัติเหตุจากการก่อการร้าย ฉันจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่?


การก่อการร้ายเป็นหนึ่งในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ ดังนั้นคุณจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากเหตุการณ์นี้ คุณจะได้รับความคุ้มครองเหตุก่อการร้ายจากข้อตกลงคุ้มครองเรื่องการถูกจี้โดยสลัดอากาศเท่านั้น


12. กรมธรรม์นี้คุ้มครองอุบัติเหตุจากการดำน้ำแบบ Scuba Diving หรือไม่?


ไม่คุ้มครอง แผนประกันภัยการเดินทางนกชัวร์ไม่คุ้มครองขณะที่คุณดำน้ำแบบที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ


13. หากฉันต้องเข้ารับการรักษาตัวเนื่องจากความเจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง ฉันได้รับความคุ้มครองจากแผนประกันภัยการเดินทางนกชัวร์หรือไม่


ไม่คุ้มครอง แผนประกันภัยการเดินทางนกชัวร์จะคุ้มครองเฉพาะค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุเท่านั้น


14. ถ้าฉันต้องยกเลิกการเดินทางเพราะบิดาเจ็บป่วยสาหัส ฉันสามารถเรียกร้องสินไหมเป็นค่าที่พักที่ฉันได้จ่ายไปล่วงหน้าได้หรือไม่


เรียกร้องได้ แผนประกันภัยการเดินทางนกชัวร์จะชดเชยค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการบอกเลิกการเดินทางโดยต้อง บอกเลิกกำหนดการเดินทางทั้งเส้นทาง ซึ่งบริษัทฯจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่คุณได้จ่ายไปล่วงหน้าบางส่วนหรือทั้งหมด จากสาเหตุการเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยซึ่งอาจะเป็นอันตรายถึงชีวิตของบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของคุณ หรือบิดามารดาของคู่สมรสของคุณ ทั้งนี้จะต้องมีเอกสารประกอบเพื่อยืนยันถึงสาเหตุดังกล่าวและใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท ดังนี้
 

 • ใบรับรองแพทย์ของผู้ป่วย หรือใบมรณะบัตรของผู้เสียชีวิต (กรณีที่เสียชีวิต) หรือเอกสารการยกเลิกการเดินทางจากผู้ขนส่ง (กรณีถูกผู้ขนส่งบอกเลิกการเดินทาง)
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับแสดงค่ามัดจำหรือค่าจองล่วงหน้าสำหรับการเดินทางหรือที่พักที่ยังไม่ได้ใช้บริการ หรือใบแจ้งหนี้ค่าปรับที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเพิ่มเติม
15. ฉันถูกแจ้งยกเลิกไฟลท์เดินทางจากสายการบินนกแอร์ ฉันจะได้รับความคุ้มครองจากแผนประกันภัยเดินทางนกชัวร์หรือไม่ ท่านจะได้รับความคุ้มครองขึ้นอยู่กับท่านเป็นผู้เลือกดังนี้

สำหรับผู้โดยสารซื้อตั๋วเครื่องบินแบบไป-กลับ
กรณีที่ 1 ต้องการรับเงินคืน
หากท่านประสงค์ที่จะขอรับเงินคืน ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและขากลับ ความคุ้มครองประกันภัยจะสิ้นสุดลงตามความประสงค์ของท่าน ดังนั้นท่านสามารถรับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินและค่าเบี้ยประกันภัยได้จากสายการบินนกแอร์
สำหรับท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์ที่จะขอรับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินขาไป หรือขากลับ จากสายการบินนกแอร์ ประกันภัยจะให้ความคุ้มครองตามเส้นทางที่ท่านเดินทางโดยสายการบินนกแอร์ไปยังจุดหมายปลายทางเท่านั้น ดังนั้นท่านสามารถขอรับเงินคืนเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินเท่านั้น สำหรับค่าเบี้ยประกันภัยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่าเบี้ยประกันภัยเนื่องจากท่านได้รับความคุ้มครองตามสิทธิที่ท่านได้เดินทางโดยสายการบินนกแอร์แล้ว

กรณีที่ 2 หากสายการบินนกแอร์จัดหาเที่ยวบินอื่น หรือสายการบินนกแอร์จัดหาตั๋วเครื่องบินของสายการบินอื่นๆมาทดแทนเที่ยวบินเดิม ท่านจะได้รับความคุ้มครองตามแบบประกันภัยและเงื่อนไขที่ท่านได้ซื้อความคุ้มครองไว้โดยอัตโนมัติ
สำหรับผู้โดยสารซื้อตั๋วเครื่องบินแบบเที่ยวเดียว

หากท่านประสงค์ที่จะขอรับเงินคืน ค่าตั๋วเครื่องบิน ความคุ้มครองประกันภัยจะสิ้นสุดลงตามความประสงค์ของท่าน ดังนั้นท่านสามารถรับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินและค่าเบี้ยประกันภัยได้จากสายการบินนกแอร์ ***


16. สาเหตุใดที่ฉันจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากการถูกแจ้งยกเลิกเที่ยวบินหรือถูกบอกเลิกการเดินทางจากสายการบิน สาเหตุที่ท่านเรียกร้องค่าใช้จ่ายได้มีดังนี้
 1. ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตบาดเจ็บสาหัส หรือเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าไม่สามารถเดินทางได้
 2. การเสียชีวิต บาดเจ็บสาหัสหรือเจ็บป่วยซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตของบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของผู้เอาประกันภัย บิดาหรือมารดาของคู่สมรสผู้เอาประกันภัย
 3. ผู้ขนส่งประกาศยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายจนไม่สามารถเดินทางได้
 4. การประท้วงหรือการนัดหยุดงานที่มีผลต่อการเดินทางของผู้เอาประกันภัย

 5. โดยบริษัทฯ จะชดเชยค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการบอกเลิกการเดินทางก่อนวันออกเดินทางที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปล่วงหน้าบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อเป็นค่ามัดจำ หรือจองล่วงหน้าสำหรับค่าเดินทางหรือค่าที่พักที่ยังไม่ได้ใช้บริการ รวมทั้งค่าปรับสำหรับการบอกเลิกการเดินทางที่เกิดขึ้น
สำหรับเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหม มีดังนี้
 1. ใบรับรองแพทย์ของผู้ป่วยหรือใบมรณะบัตรของผู้เสียชีวิต หรือเอกสารการยกเลิกการเดินทางจากผู้ขนส่ง
 2. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับแสดงค่ามัดจำหรือค่าจองล่วงหน้าสำหรับการเดินทางหรือที่พักที่ยังไม่ได้ใช้บริการ หรือใบแจ้งหนี้ค่าปรับที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเพิ่มเติม
   
17. ถ้าฉันประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินทางและต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลระหว่างการเดินทางซึ่งทำให้การเดินทางในครั้งนี้ยาวนานเกิน 30 วัน ระยะเวลาการคุ้มครองจะเป็นอย่างไร

18. หากฉันเดินทางไปยังจุดหมาย ที่อยู่นอกอาณาเขตประเทศไทย ฉันจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่
 

ได้!! เมื่อท่านเดินทางตามเส้นทาง และ จุดหมายที่นกแอร์ได้จัดให้ ซึ่งขณะนี้มีเพียงจุดหมายเดียวคือ เกาะลังกาวี หรือ เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย แต่หากในกรณีที่ท่านเดินทางไปยังจุดหมายอื่นๆ และอยู่นอกอาณาเขตประเทศไทย ท่านจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยนี้
 

19. หากฉันต้องการซื้อประกันภัยที่สามารถให้ความคุ้มครองในต่างประเทศ ฉันจะสามารถซื้อได้หรือไม่


ได้!! ท่านสามารถติดต่อเพื่อขอทำประกันภัยได้โดยตรง กับ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ง. ขั้นตอนการซื้อ/การเรียกร้องสินไหม

 1. หลังจากฉันซื้อแผนประกันภัยการเดินทางนกชัวร์แล้ว ฉันจะได้รับเอกสารยืนยันการคุ้มครองหรือไม่


  คุณจะได้รับจดหมายยืนยันการคุ้มครอง ความคุ้มครองฉบับย่อ และใบรับรองการทำประกันภัยทางอีเมลล์
   

 2. หากฉันเปลี่ยนเที่ยวบินไปเป็นวันอื่น ช่วงเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดการคุ้มครองจะเปลี่ยนตามไปให้ด้วยหรือไม่่


  ช่วงเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดการคุ้มครองจะเปลี่ยนตามไปให้ตามเที่ยวบินใหม่โดยอัตโนมัติ
   

 3. หากฉันเปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร (เปลี่ยนคน) ความคุ้มครองจะตามไปที่ผู้โดยสารคนใหม่หรือไม่


  ใช่ ความคุ้มครองจะตามไปที่ผู้โดยสารคนใหม่โดยอัตโนมัติถ้าผู้โดยสารคนใหม่อายุไม่เกิน 85 ปี
   

 4. ฉันจำเป็นต้องนำจดหมายยืนยันการคุ้มครองหรือใบรับรองการทำประกันภัยติดตัวไประหว่างเดินทางหรือไม่


  ไม่จำเป็นต้องนำไป แต่คุณควรนำหมายเลขโทรศัพท์ของ AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. ติดตัวไว้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน โทร. (662) 205 7858 (24 ชั่วโมง) สำหรับแผนประกันภัยสำหรับการเดินทางนกชัวร์ ของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ (662)-342-3272 (24 ชั่วโมง) สำหรับแผนประกันภัยสำหรับการเดินทางนกชัวร์ ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
   

 5. หากฉันประสบเหตุฉุกเฉินระหว่างเดินทางและต้องการความช่วยเหลือ ฉันควรโทรไปที่หมายเลขใด


  AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. โทร. (662) 205 7858 (24 ชั่วโมง) สำหรับแผนประกันภัยสำหรับการเดินทางนกชัวร์ ของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ
  AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. โทร. (662)-342-3272 (24 ชั่วโมง) สำหรับแผนประกันภัยสำหรับการเดินทางนกชัวร์ ของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  โดยผู้โดยสารแจ้งชื่อ – นามสกุล กับทางเจ้าหน้าที่ของ AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. ท่านจะได้รับความช่วยเหลือตามแผนประกันภัยที่ซื้อไว้
   

 6. หากฉันมีคำถามเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยนกชัวร์ ฉันควรโทรไปที่หมายเลขใด


  - บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) Call Center โทร.1484 กด 5 (จันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น.)
  - บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล โทร. 02-239-2200 ต่อ 4190 (จันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 – 16.30 น.)
   

 7. ฉันจะเรียกร้องสินไหมได้อย่างไร?


  - บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณสามารถแจ้งได้ที่ Call Center โทร.1484 กด 2 (จันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 – 17.00 น.)
  - บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสินไหมประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล โทร. 02-239-2200 ต่อ 4190 (จันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 – 16.30 น.)
  จากนั้นคุณจะต้องส่งเอกสารที่จำเป็นสำหรับการเรียกร้องสินไหมแต่ละประเภทเข้ามาที่บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดังนี้


  กรณีเสียชีวิต

  • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
  • ใบมรณะบัตร
  • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
  • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี หรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์
   

  กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือการสูญเสียอวัยวะ
   

  • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
  • ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ


  กรณีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
   

  • ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
  • ใบเสร็จรับเงินแสดงรายการค่าใช้จ่ายต้นฉบับ


  กรณีการบอกเลิกการเดินทาง
   

  • ใบรับรองแพทย์กรณีการบาดเจ็บเนื่องจากประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยหรือใบมรณะบัตรของบุคคลดังนี้
  • - ผู้เอาประกันภัย หรือ
   - บิดา-มารดาของผู้เอาประกันภัย หรือ
   - คู่สมรส (ตามกฎหมาย) หรือ
   - บิดา-มารดาของคู่สมรส (ตามกฎหมาย) หรือ
   - บุตรของผู้เอาประกันภัย
   - หรือเอกสารการยกเลิกการเดินทางจากผู้ขนส่ง

  • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับแสดงค่ามัดจำหรือค่าจองล่วงหน้าสำหรับการเดินทางหรือที่พักที่ยังไม่ได้ใช้บริการหรือใบแจ้งหนี้ค่าปรับที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเพิ่มเติม


  กรณีการจี้โดยสลัดอากาศ
   

  • ตั๋วเครื่องบิน แสดงว่าผู้เอาประกันภัยได้โดยสารไปกับเครื่องบินที่ถูกจี้นั้น
  • เอกสารยืนยันการถูกจี้โดยสลัดอากาศ (ถ้ามี)


  กรณีการล่าช้าของการเดินทาง
   

  • ใบแจ้งและยืนยันการล่าช้าจากผู้ขนส่งอธิบายเหตุผลของการล่าช้า


  กรณีการสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว
   

  • กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  • ณ ที่เกิดเหตุ กรณีเกิดความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของนกแอร์เพื่อถ่ายรูปกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว
  • เอกสารแสดงเหตุการณ์ที่ทำให้น่าเชื่อว่ากระเป๋าเดินทางสูญหายซึ่งออกโดยสายการบิน ผู้ขนส่ง ผู้จัดการหรือเจ้าของสถานพำนักที่ผู้เอาประกันภัยพัก กรณีที่กระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินอยู่ในความดูแลของสายการบิน ผู้ขนส่ง หรือพนักงานของสถานพำนัก
  • เอกสารแสดงการชดใช้ของสายการบิน ผู้ขนส่ง ผู้จัดการหรือเจ้าของสถานพำนักนั้น
  • บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่ผู้เอาประกันได้แจ้งความไว้ (กรณีสูญเสียกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว)


  กรณีความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก


  กรณีที่บุคคลภายนอกเกิดการบาดเจ็บ
   

  • ใบรับรองแพทย์เกี่ยวกับการบาดเจ็บนั้น
  • ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
  • สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลภายนอกที่บาดเจ็บนั้น พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง


  กรณีทรัพย์สินของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย
   

  • ใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย หรือใบเสร็จรับเงินกรณีจำเป็นต้องซื้อทรัพย์สินจากเจ้าของทรัพย์สินนั้น
  • รูปถ่ายแสดงความเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)

*ดำเนินการโดย AWP Services (Thailand) Co.,Ltd.
**AWP Services (Thailand) Co.,Ltd. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
***เงื่อนไขอื่นๆ ให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของนกแอร์

 

บริษัท แอปเปิ้ล โบรคเกอร์ จำกัด 
นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว 00243/2529 
โทร. (662) 2769804-5 (จันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 - 17.00 น.) 
และ
บริษัท อะมิตี้ อินชัวรันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด
นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ ว00008/2556
โทร. (662) 529 8899 (จันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่ 08.30-17.30 น.)